AUTOMOBILI DNEVNI NAJAM
(do 150km)
DNEVNI NAJAM
NEOGRANIČENA KM
(do 10 dana)
DNEVNI NAJAM
(preko 10 dana)
DEPOZIT
MINI MORIS 25 33 14.99 ne
Ford Fiesta 1.2 35 45 Dogovor da
Renault Clio 33 50 Dogovor ne
Citroen C3 35 50 Dogovor ne
Renault Megane 40 60 Dogovor da
Mercedes C Class / automatski menjač 75 85 Dogovor da
Fiat 500L 40 60 Dogovor da

* kilometar preko 150 km 0.1e/km
* ukoliko se vozilo uzima na kraće od 3 dana onda se posebno ugovara tarifa
* depozit se ugovara u zavisnosti od broja dana rentiranja i destinacije putovanja.
* za najam preko 10 dana, odobravamo popust
* auto već od 14,99 e
* sva naša auta su osigurana full kasko, osiguranje uključeno u cenu najma
* moguće preuzimanje i ostavljanje vozila na aerodreomu Nikola Tesla, Beograd – posebno se ugovara
* moguć transfer do aerodroma u regionu – posbno se ugovara
* zeleni karton gratis
* gps gratis (za najam preko 5 dana)
* sedište za decu gratis (za najam preko 5 dana)